Εξετάζοντας την τεχνική εικόνα του S&P 500

O δείκτης έχει κολλήσει μεταξύ της στήριξης στις 1938 μονάδες και της αντίστασης στις 1972-1979 μονάδες. Ωστόσο, το στήσιμο πώλησης παραμένει άθικτο.

Όσον αφορά το δείκτη S&P 500, πραγματικά δεν ξέρει κανείς τί ακριβώς να γράψει. Και τα πράγματα γίνονται χειρότερα από τον τρόπο με τον οποίον συμπεριφέρθηκε το σύστημα Globex έως τώρα, με την ευμετάβλητη παλινδρομική μετακίνησή του.

Από τη μία, ο δείκτης έχει κολλήσει μεταξύ της στήριξης στις 1938 μονάδες και της αντίστασης στις 1972-1979 μονάδες. Από την άλλη, ωστόσο, το στήσιμο πώλησης παραμένει άθικτο.

Θα πρέπει να υπάρξει μια πτώση κάτω από την πράσινη ανοδική τάση στις 1937 μονάδες στη λεπτομέρεια και στις 1938 μονάδες στη μεγάλη εικόνα για να μπει ενδεχομένως στο παιχνίδι η γραμμή σήματος στις 1903 μονάδες. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, τα πράγματα ενδεχομένως να συνεχίζουν να δείχνουν μια πλάγια μετακίνηση.

Επίπεδο κλεισίματος DAX: 10.123,56
Citi-DAX: 10.180
Επίπεδο κλεισίματος δείκτη S&P 500: 1961,05
ΣΜΕ του S&P στις 10:15μμ: 1960,25
Δίκαιη αξία: - 1,00
Αντιστοίχως, δίκαιη αξία S&P: 1960,05
ΣΜΕ του Globex S&P στις 6:30 πμ: 1963,75

Παράμετροι εισόδου για τον δείκτη S&P 500
Τρέχουσες αντιστάσεις: 1972, 1983, 1995
Τρέχουσες στηρίξεις: 1568, 1815-1821, 1850, 1900, 1934

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video