Περί χρυσού (XAUUSD): Και να που ξαναλάμπει! (ημερήσιο)

Η μεσοπρόθεσμη τάση του χρυσού είναι ανοδική και η μεταβλητότητα είναι μειωμένη.

Περί χρυσού (XAUUSD): Και να που ξαναλάμπει!  (ημερήσιο)
Έχοντας ήδη απομακρυνθεί αρκετά από τον ΕΜΑ 22 περιόδων, η αντίσταση από την έγκυρη καθοδική γραμμή τάσης FTd1, αποτέλεσε μία από τις αφορμές κατοχύρωσης κερδών στη χθεσινή συνεδρίαση.

Πρώτη γραμμή άμυνας τα 1264$/ουγγιά, στα επίπεδα της ανοδικής γραμμής τάσης RTd1(1), ενώ ισχυρή στήριξη αναμένουμε στην ζώνη, 1238-1225 $/ουγγιά, SZd1 (2).

Στον αντίποδα και αν οι απανταχού gold bugs έχουν δίκιο, με διάσπαση της καθοδικής γραμμής τάσης FTd1, πέριξ των 1310 $/ουγγιά, θα υπάρξει επαναδοκιμασία του υψηλού 52 εβδομάδων, στα 1392 $/ουγγιά.

Συνοψίζοντας, το μεσοπρόθεσμο περιβάλλον μέχρις στιγμής, ευνοεί την εξέταση έναρξης long θέσεων σε κάθε δοκιμασία ισχυρών στηρίξεων, ή διάσπασης κρίσιμών αντιστάσεων. Δεν παρασυρόμαστε από την πληθώρα των άρθρων που έχουν αναγγείλει το τέλος της καθόδου, αλλά αφήνουμε το διάγραμμα να πεις τι πραγματικά συμβαίνει.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video